DIESE SEITE VERWENDET COOKIES
Diese Seite verwendet Cookies, um die Vorgaben gemäß der Gültigen Datenschutzpolitik zu erfüllen. Sie können die Einstellungen für die Speicherung von Cookies in Ihrem Browser selbst anpassen.
Nicht mehr anzeigen
Krakau

Saal des Jahrhundertsl Cracovia 1906 Zentrum für Behindertensport, Krakau, Polen

Hala jest obiektem wielofunkcyjnym, jedno- i trzykondygnacyjnym. Główną część obiektu zajmuje sala gier o wymiarach 44x26m umożliwiająca rozgrywanie meczów większości dyscyplin halowych. Po-sadzkę sali zlokalizowano w poziomie przyziemia. Wokół placu gier znajdują się trybuny na łącznie 818 miejsc siedzących, (668 miejsc stałych, 150 składanych). Na tym samym poziomie co sala gier w części wschodniej budynku zlokalizowano pomieszczenia stanowiące bezpośrednie zaplecze dla osób korzystających czynnie z sali sportowej. Są to pomieszczenia szat-ni i umywalni (w tym dla osób niepełnosprawnych), pokój pierwszej pomo-cy. W północno-zachodnim narożniku przyziemia umieszczono salę wielofunkcyjną i siłownię. Na poziomie parteru, po jego północnej stronie znajduje się wejście główne od strony alei Focha. Przy wejściu głównym w hallu umieszczono kasy oraz szatnię. W części południowej parteru znajduje się kawiarnia z tarasem na zewnątrz. Istotne dla budynku było zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, głównie ze względu na jego funkcję i geometrię: kryteria federacji sportowych, przeznaczenie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz zagłębienie obiektu poniżej poziomu terenu wymagały szczególnej uwagi przy doborze opraw. Zastosowane w projekcie oprawy LUG znalazły się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Minimalistyczne wzornictwo opraw doskonale wpisało się w industrialny charakter hali, a emitowane przez nie światło wydobyło specyficzne faktury zastosowanych materiałów i rozbudowaną geometrię obiektu. Na sali gier użyte zostały oprawy Cruiser 2 Plus LED, które w połączeniu z systemem BMS dają możliwość dynamicznego sterowania natężeniem światła oraz podziału na sceny. W częściach ogólnodostępnych wykorzystane zostały oprawy Volica LED oraz Lugstar LED, które dzięki zróżnicowanej kolorystyce wpisały się w niejednolity charakter wykończenia wnętrza hali.

Verwendete Leuchten

CRUISER 2 PLUS LED

LUGSTAR LB LED n/t