DIESE SEITE VERWENDET COOKIES
Diese Seite verwendet Cookies, um die Vorgaben gemäß der Gültigen Datenschutzpolitik zu erfüllen. Sie können die Einstellungen für die Speicherung von Cookies in Ihrem Browser selbst anpassen.
Nicht mehr anzeigen
Genua

Szkoły, Genua, Włochy

Photos: Fabio Palli

Włoska fundacja F.U.L.G.I.S. zarządzająca szkołami w mieście Genua zadbała o komplekoswe wyposażenie trzech szkół (Deledda Language High School, Duchessa of Galliera oraz Deledda International School) w urządzenia do dekontaminacji powietrza PURELIGHT LUG FLOW. W klasach lekcyjnych, salach gimnastycznych, pokojach nauczycielskich oraz w pomieszczenich administracyjnych zainstalowano łącznie 137 urządzeń przepływowych.

Na decyzję o montażu urządzeń przepływowych w szkolnych przestrzeniach wpłynął między innymi raport włoskiego Narodowego Instytutu Zdrowia [1], który potwierdza skuteczność stosowania lamp bakteriobójczych UV-C. Lampy te zapobiegają rozprzestrzenianiu się zakażeń zarówno poprzez kontakt z materiałami oraz powierzchniami skażonymi, jak i poprzez przenoszenie się czynników zakaźnych drogą powietrzną.

W raporcie odwołano się także do najnowszych badań laboratoryjnych przeprowadzonych na wirusie SARS-CoV-2, które wykazały, że promieniowanie UV-C o długości fali 254 nm może skutecznie inaktywować wirusa odpowiedzialnego za pandemię COVID-19.

Dokument zawierał również informacje oparte o przeprowadzone prace badawcze dotyczące transmisji SARS-CoV-2, które wskazywały na przenoszenie się wirusa w znacznie większym stopniu przez powietrze, niż powierzchnie. Ponadto badania potwierdzały również wyraźnie większą liczbę zakażeń w pomieszczeniach zamkniętych, niż na zewnątrz, gdzie poziom infekcji jest znikomy.

Prezes fundacji F.U.L.G.I.S. Antonio Oppicelli podkreślił, że instalacja urządzeń do oczyszczania powietrza nie była podyktowana odgórnymi przepisami, ale głównie wysoką świadomością korzyści wynikających ze stosowania urządzeń UV-C, które zabezpieczą pracowników i uczniów przed patogenami, a także przed ryzykiem związanym z astmą oraz alergiami na pyłki, które eliminowane są z porównywalną skutecznością.

"Staramy się w naszych placówkach zapewnić jak największy poziom bezpieczeństwa. Działania te są ściśle związane ze środkami, które chronią nasze dzieci i pracowników przed zarażeniem, a także przed ryzykiem związanym z alergiami i astmą. Nie była to inwestycja, którą byliśmy zobowiązani przeprowadzić, ale uważamy, że było to bardzo istotne dla bezpieczeństwa tych, którzy spędzają wiele godzin ciężko pracując w naszych szkołach."
<p style="text-align: right">Antonio Oppicelli, Prezes fundacji F.U.L.G.I.S.</p>

Susanna Fadda, dyrektor fundacji F.U.L.G.I.S. zaznaczyła również, że zamontowane urządzenia pomogą zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa nie tylko w okresie pandemii, ale również w czasach post-panedmicznych.

&quot;Zrozumieliśmy, że aby przeciwdziałać kryzysowi zdrowotnemu, oprócz przestrzegania zasad narzucanych przez Ministerstwo Zdrowia, możemy zrobić coś więcej. Jest to inwestycja, która będzie służyła również w czasach post-covidowych. Zainstalowanie urządzeń do dekontaminacji powietrza w klasach i częściach wspólnych uznaliśmy za dobrą praktykę, która zapewni jak najwyższy poziom bezpieczeństwa naszym uczniom i nauczycielom. Chcieliśmy również zapewnić poczucie bezpieczeństwa rodzicom posyłającym swoje dzieci do naszych placówek. Nasze szkoły poprzez stosowanie dodatkowych środków ochrony zdecydowanie minimalizują czynniki, które mogą negatywnie oddziaływać na zdrowie przebywających w niej osób.&quot;
<p style="text-align: right">Susanna Fadda, Dyrektor Fundacji F.U.L.G.I.S.</p>

Jest nam niezmiernie miło, że dzięki instalacji urządzeń z rodziny PURELIGHT LUG podnieśliśmy standardy bezpieczeństwa placówek edukacyjnych, zapewniając ochronę uczniom i pracownikom również w czasach post-pandemicznych.

1.Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020.
2.https://fivedabliu.it/2021/12/29/sanificatori-fulgis/

Verwendete Leuchten

PURELIGHT LUG FLOW