DIESE SEITE VERWENDET COOKIES
Diese Seite verwendet Cookies, um die Vorgaben gemäß der Gültigen Datenschutzpolitik zu erfüllen. Sie können die Einstellungen für die Speicherung von Cookies in Ihrem Browser selbst anpassen.
Nicht mehr anzeigen

Warszawa

Hotel Europejski

Umiejętne wykorzystanie oświetlenia jest współcześnie jednym
z ważniejszych kryteriów poprawiających percepcję architektury –
zwłaszcza w przypadku obiektów zabytkowych. Nowa iluminacja
Europejskiego, zaprojektowana przez zespół architektów i projektantów
LUG Light Factory, jest doskonałym przykładem połączenia aspektów
trwałości, użyteczności i piękna. Masterplan iluminacji: Warszawa
światłem malowana, który powstał w 2012 roku na zamówienie Miasta
Stołecznego Warszawy, jest długookresowym planem uporządkowania
oświetlenia i nadania wyjątkowego klimatu świetlnego.

W planie wyznaczono strefy, wskazano zalecane temperatury barwowe źródeł
światła, określono zalecane poziomy jasności i wiele innych istotnych
parametrów. Stołeczny Konserwator Zabytków zatwierdził powyższe
wytyczne i tym samym rozporządził, by budynki znajdujące się na
Krakowskim Przedmieściu mogły być iluminowane określoną barwą
i intensywnością. Projekt nowej iluminacji Hotelu Europejskiego od
samego początku prac nad modelem był sporym wyzwaniem dla
ekspertów LUG Light Factory.

Szerokie zastosowanie aplikacyjności

Możliwość sterowania
natężeniem oświetlenia

Zróżnicowana temperatura barwowa

3000k, 4500k, 6500k

Szerokie zastosowanie aplikacyjności

Parki, ulice, skwery,
ścieżki rowerowe

Wysoka skutecznośc do 168 lm/W

Parki, ulice, skwery,
ścieżki rowerowe

Nadrzędnym celem projektantów było
odpowiednie wyeksponowanie walorów architektonicznych tego
wyjątkowego obiektu przy zachowaniu właściwej mu elegancji
i stonowania. Wszystkie detale sztukatorskie, które znajdują się na
elewacji budynku, musiały zostać odpowiednio doświetlone. Ostatecznie
wypracowany został model, który spełnił nie tylko rygorystyczne
wymagania konserwatorskie, ale także oczekiwania inwestora. Prace nad
iluminacją Hotelu Europejskiego rozpoczęto od stworzenia
trójwymiarowego modelu całego budynku. Docelowy projekt
architektoniczny oświetlenia, poprzedzony był szeregiem testów
i konsultacji prowadzonych pod okiem konserwatora zabytków,
inwestora, architektów, a także zagranicznych konsultantów. Następnie
dostarczono oprawę referencyjną ze zróżnicowanymi kątami rozsyłu,
która realnie pokazywała różne warunki oświetleniowe. Podczas
tworzenia projektu wzięto pod uwagę starzenie się fasady, a także wpływ
zarówno światła płynącego z otoczenia, jak i tego wydobywającego się
z wnętrza samego hotelu. Istotne były również najmniejsze szczegóły, np.
odbijające się światło szklanej nadbudowy. Zastosowane w obiekcie
lampy o wysokiej efektywności energetycznej pozwoliły nie tylko
odpowiednio doświetlić neoklasycystyczne detale fasady budynku, ale
także zachować optymalne parametry codziennej eksploatacji. Obiekt miał się wyróżniać na tle otoczenia.

Poznaj bliżej hotel, który jest znany na całym świecie!

 

 

 

Iluminacja nie mogła jednak skupiać
na sobie uwagi odbiorcy. Oświetlenie musiało być trzecioplanowym tłem
krajobrazu. Dlatego też projektanci postanowili, że podejdą do projektu
wielopłaszczyznowo. W przyziemiu zamontowano stylizowane na
historyczne oprawy, które pełnią funkcję zarówno estetyczną, jak
i użytkową, Obligranowo oświetlając chodniki wokół budynku. Powyżej
przyziemia oświetlenie ma uwypuklić piękno zaprojektowanej na
początku XIX wieku przez Henryka Marconiego fasady. Wyższe partie
budynku zostały objęte specjalnym systemem sterowania natężeniem
oświetlenia. Szczególną uwagę przyciągają oprawy nad wejściem
głównym, których konstrukcję zmodyfkowano na życzenie inwestora.
Ich ostateczny kształt to owoc pracy inżynierów z działu customizacji
i specjalistów z warszawskiego oddziału LUG Light Factory. Oprawy
o długości metra zostały podwieszone na trzech ramionach o długości
1,5m na planie trójkąta równobocznego. Cały zabieg wymagał
zaprojektowania specjalnych uchwytów montażowych, które zapewniły
pełne bezpieczeństwo użytkowania. Witruwiusz, autor najstarszego
zachowanego traktatu o architekturze, który jest nieocenionym źródłem
wiedzy dotyczących fundamentów tejże dziedziny, w swoim dziele pt. De
Architectura libri X wymienił cechy „trwałości, użyteczności i piękna”,
przedstawiając je jako fundament dobrego designu. Wszystkie powyższe
wartości możemy odnaleźć w projekcie iluminacji Europejskiego spod
„kreski” architektów LUG Light Factory.

Galeria z realizacji projektu

 


Poznaj więcej historii pisanych światłem z LUG Light Factory

 

 

Project zrealizowany według ideii

placemaking

 

Miejska różnorodność stawia przed nami wyzwania. Poznaj rodzinę opraw
parkowych mi miejskich LUG, które pozwolą Ci oświetlić nawet najbardziej
wymagającą przestrzeń - od skwerów i lejek, ulic, poprzez kampusy, deptaki, aż po
place zabaw i całe parki. Miejska różnorodność stawia przed nami wyzwania.
Poznaj rodzinę opraw parkowych mi miejskich LUG, które pozwolą Ci oświetlić
nawet najbardziej wymagającą przestrzeń - od skwerów i lejek, ulic, poprzez
kampusy, deptaki, aż po place zabaw i całe parki.

 

POZNAJ PLACEMAKING

Die Welt in einem neuen Licht. Projekt ansehen.
Hauptniederlassung der Firma Juwentus, Warschau, Polen
Ansehen
Dana Hotel & Spa, Zielona Góra, Polen
Ansehen
Qubus hotel, Lodz, Poland
Ansehen